1.100.000 تومان

In Stock

توضیحات

دستگاه نانو استیم یا هیدروژن تراپ جهت تاثیر بخشی بیشتر کراتین در حین فرایند کراتینه کردن انجام میگیرد