100.000 تومان

In Stock

توضیحات

اسپری نمک موج دهنده گات تو بی:

این اسپری بدون چرب کردن  و بدون ایجاد احساس سنگینی موها به آن حالتی موج دار می دهد و باعث میشود موی شما حجیم و پرپشت نشان داده شود

از این اسپری هم می توانید به صورت خشک هم بر روی موهای مرطوب استفاده کنید.